OSNOVE FINANCIJSKOG MENEDŽMENTA - Baltazar

Rad po testovima dr Santini.OSNOVE FINANCIJSKOG MENEDŽMENTA

 

NOVČANI TOKOVI
FINANCIJSKI POKAZATELJI
ROA & ROE
OBVEZNICE
DIONICE
VREMENSKA VRIJEDNOST NOVCA

 

 


STATISTIKA Baltazar (klikni)
MATEMATIKA Baltazar (klikni)
KVANTITATIVNE METODE - (klikni)