INSTRUKCIJE IZ MANAGERSKOG RAČUNOVODSTVA ZA ZSEM

FINANCIJSKI POKAZATELJI PROFITABILNOSTI
SASTAVLJANJE MASTER BUDŽETA
SASTAVLJANJE OPERATIVNIH BUDŽETA
BUDŽETIRANI RDG
BUDŽETIRANA BILANCA
SASTAVLJANJE NOVČANOG PRORAČUNA
KAPITALNI BUDŽET PODUZEĆA
RAČUNOVODSTVO CENTARA ODGOVORNOSTI
JUST IN TIME SUSTAV (JIT)
RAČUNOVODSTVO OKOLIŠA
BENCHMARKING
BILANCA POSTIGNUĆA
EPS, PPS, DPR (BALANCED SCORECARD)
EVA
INTERNA REVIZIJA POSLOVANJA PODUZEĆA

Matematika 1 i 2 za ZSEM (klikni)
Računovodstvo za ZSEM (klikni)
Poslovne financije 1 i 2 - ZSEM (klikni)
Statistika 1 i 2 za ZSEM (klikni)
MZEM (klikni)
Računovodstvo troškova ZSEM (klikni)